Więcej o studiach - AkCeS

Przejdź do treści

Menu główne:

Studia II stopnia
Kariery europejskie w administracji i biznesie (studia w j. polskim, angielskim i francuskim)

Absolwent studiów II stopnia kierunku socjologia, specjalność KARIERY EUROPEJSKIE w ADMINISTRACJI i BIZNESIE jest  wyposażony w kompetencje i odpowiednie umiejętności działania w  obszarze socjologii (szczególnie socjologii polityki) uzupełnionej o  moduły specjalizacyjne w zakresie nauk politycznych, ekonomicznych i  prawnych.

Dodatkowe korzyści dla studentów Karier Europejskich w Administracji i Biznesie:
 • możliwość odbycia stażu w instytucjach państwowych, placówkach dyplomatycznych, biurach poselskich, a także w międzynarodowych przedsiębiorstwach w kraju i zagranicą, jako droga do zdobycia międzynarodowego doświadczenia;

 • wyjazdy na zagraniczne uczelnie partnerskie w ramach programu Erasmus Plus. Naszymi partnerskimi uczelniami są między innymi:
  • Université Jean Monnet, Saint Etienne (Francja)
  • Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux, Sciences Po (Francja)
  • University of Barcelona, (Hiszpania)
  • Abo Akademi University, (Finlandia)
  • University of Peloponnese, (Grecja) i inne


 • dostęp do nowoczesnej pracowni Akademickiego Centrum Sukcesu (AkCeS) dedykowanej studentom Karier Europejskich (...) (http://www.akces.us.edu.pl/);

 • praca z native speaker'ami, zajęcia w języku angielskim i francuskim z profesorami z zagranicznych uczelni;

 
Film promujący nową specjalność w Instytucie Socjologii UŚ w Katowicach

Absolwent posiada:

 1. Wiedzę interdyscyplinarnąz zakresu nauk społecznych;
 2. Pogłębioną wiedzę na temat integracji  europejskiej, funkcjonowania instytucji europejskich;
 3. Umiejętność wyboru modelu komunikowania społecznego adekwatnego do realizowanych projektów i zadań badawczych;
 4. Umiejętność analizy procesów  społecznych, politycznych i gospodarczych w Europie oraz ich  praktycznego wykorzystania w pracy zawodowej;
 5. Umiejętność tworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych;
 6. Umiejętności komunikacyjne potrzebne do pracy w zespole oraz do rozwiązywania konfliktów;
 7. Umiejętność posługiwania się językiem  obcym (angielskim i/lub francuskim) w stopniu pozwalającym na swobodne  komunikowanie się i rozumienie tekstów naukowych, prawidłowe stosowanie  terminologii specjalistycznej;
 8. Kompetencje służące pobudzaniu kreatywności i budowaniu postaw prospołeczych i etycznych;


Oprócz tejże specjalności Instytut Socjologii prowadzi również rekrutację na inne:

SOCJOLOGIA (studia I i II stopnia);

STUDIA I STOPNIA - SPECJALNOŚCI:
- Socjologia miasta i regionu;
- Socjologia organizacji i zarządzania;
- Socjologia reklamy i komunikacja społeczna;
- Wiedza o współczesnym społeczeństwie.

STUDIA Ii STOPNIA - SPECJALNOŚCI:
- Human Resources w nowoczesnej organizacji
- Kariery europejskie w administracji i biznesie
- Socjologia reklamy i komunikacja społeczna
- Socjologia program ogólny;
- Studia miejskie.

PRACA SOCJALNA:

STUDIA I STOPNIA - bez specjalności

STUDIA II STOPNIA - SPECJALNOŚCI:
- Europejskie studia pracy socjalnej i ekonomii społecznej;
- Mediacje i negocjacje;
- Praca socjalna w środowisku.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego