O centrum - AkCeS

Przejdź do treści

Menu główne:


O centrum

Akademickie Centrum Sukcesu (AkCeS) jest placówką działająca w ramach Wydziału Nauk Społecznych, podlegającą Instytutowi Socjologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Centrum powstało z inicjatywy francuskiej Agencji Uniwersyteckiej ds. Frankofonii (AUF) i stanowi część europejskiej sieci Centre de réussite universitaire (CRU) liczącej 26 placówek znajdujących się w Europie Środkowej i Wschodniej. Powstanie polskiego oddziału CRU w Katowicach jest efektem umowy zawartej pod koniec 2014 roku pomiędzy JM Rektorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Prof. Wiesławem Banysiem a Dyrektorem Biura Regionalnego Agencji Uniwersyteckiej ds. Frankofonii (BECO), Panem Fabien Flori. Akademickie Centrum Sukcesu (AkCeS) na Uniwersytecie Śląskim jest jak dotąd jedyną polską placówką należącą do sieci CRU w Polsce.

  

Misja

Akademickie Centrum Sukcesu (AkCeS) stanowi centrum doskonałości i podnoszenia kompetencji. Jest otwarte dla wszystkich tych, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę i kwalifikacje, a swoją przyszłość zawodową wiążą z karierą na poziomie europejskim w administracji, biznesie czy w świecie nauki.

Oferta

Centrum stanowi nowoczesną przestrzeń dydaktyczną wyposażoną w odpowiednie zasoby pedagogiczne, a także nowoczesny sprzęt informacyjny oraz telekomunikacyjny. 

Nauczycielom i wykładowcom centrum oferuje: 
  1. Urządzenia informatyczne i multimedialne umożliwiające prowadzenie zajęć z wykorzystaniem wizualizacji, pracy w sieci, video-konferencji czy też w formie laboratorium językowego
  2. Narzędzia pozwalające na rozwijanie innowacyjnych, motywujących słuchaczy zajęć dzięki dostępowi do aktualnej bazy dydaktycznej; 
  3. Przestrzeń wymiany i udostępniania zasobów z partnerami w obrębie regionalnej sieci CRU; dostęp do informacji naukowej. 

Studentom, uczniom i słuchaczom centrum daje możliwość: 
  1. Swobodnego i bezpłatnego skorzystania z różnorodnych zasobów w języku francuskim i nie tylko (książki, podręczniki, czasopisma naukowe, elektroniczne bazy danych, materiały wizualne); 
  2. Udziału w seminariach, debatach i spotkaniach dyskusyjnych, a także wyboru studiów II stopnia na specjalności Kariery europejskie w administracji i biznesie w Instytucie Socjologii UŚ; 
  3. Skorzystania z przestrzeni wymiany i udostępniania zasobów z partnerami w obrębie regionalnej sieci CRU; skorzystania z Internetu i urządzeń multimedialnych; samokształcenia i podnoszenia kwalifikacji.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego