AkCeS

Przejdź do treści

Menu główne:

Aktualizacja 09.01.2018 Kolejne spotkanie w ramach AKCES - u


Aktualizacja 09.01.2018 Kolejne spotkanie w ramach AKCES - u
Ambasada Francji w Polsce, Instytut Francuski w Polsce oraz Agencja Campus France organizują w listopadzie 2017 roku w miastach uniwersyteckich «Dni Campus France w Polsce - Studia we Francji». Dni Campus France adresowane są przede wszystkim do młodzieży licealnej oraz studentów, którzy są zainteresowani studiami we Francji, stypendiami rządu francuskiego, podwójnymi dyplomami francusko-polskimi, możliwością studiowania języka francuskiego oraz studiowania w języku francuskim, a także nauką języka francuskiego w Polsce.
Uniwersytet Śląski już po raz kolejny włączył się w organizację Dnia Campus France, który odbędzie się 7 listopada 2017 roku na Wydziale Nauk Społecznych UŚ. W programie Dni Campus France w Polsce przewidziano prezentacje oraz możliwość indywidualnych spotkań z przedstawicielami Agencji Campus France, przedstawicielami wybranych kierunków studiów oraz pracownikami firm francuskich, a także konkurs z ciekawymi nagrodami.


 
KARIERY EUROPEJSKIE W ADMINISTRACJI I BIZNESIE – SPECJALNOŚĆ NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom absolwentów studiów pierwszego stopnia, w roku akademickim 2017/2018 w ofercie studiów ponownie znajdzie się specjalność Kariery europejskie w administracji i biznesie, prowadzona w trybie stacjonarnym na studiach drugiego stopnia.

Studia na tej specjalności przygotowują absolwentów do pracy w administracji rządowej, instytucjach i organizacjach krajowych oraz międzynarodowych, szczególnie w instytucjach europejskich, a także w przedsiębiorstwach działających na rynku krajowym i międzynarodowym. Program studiów jest zorientowany na przekazanie studentom interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk społecznych, jak również pogłębionej wiedzy na temat integracji europejskiej, funkcjonowania instytucji europejskich, kulturowych i cywilizacyjnych aspektów funkcjonowania społeczeństw europejskich. Dodatkowym atutem studiów na tej specjalności jest wzbogacenie programu studiów o moduły prowadzone w języku obcym (angielskim i/lub francuskim), dzięki czemu studenci zyskają możliwość doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem obcym w stopniu pozwalającym na swobodne komunikowanie się i rozumienie tekstów naukowych, a także prawidłowe stosowanie  terminologii specjalistycznej.  

Dodatkowe korzyści dla studentów Karier Europejskich w Administracji i Biznesie:
- możliwość odbycia stażu w instytucjach państwowych, placówkach dyplomatycznych, biurach poselskich, a także w międzynarodowych przedsiębiorstwach w kraju i zagranicą, jako droga do zdobycia międzynarodowego doświadczenia;
- wyjazdy na zagraniczne uczelnie partnerskie w ramach programu Erasmus Plus. Naszymi partnerskimi uczelniami są między innymi:
  • Université Jean Monnet, Saint Etienne (Francja)
  • Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux, Sciences Po (Francja)
  • University of Barcelona, (Hiszpania)
  • Abo Akademi University, (Finlandia)
  • University of Peloponnese, (Grecja) i inne
- dostęp do bogatej oferty stypendialnej Agencji Uniwersyteckiej ds. Frankofonii (AUF, www.auf.org) oraz stypendiów Ambasady Francji w Warszawie (Campus France, www.pologne.campusfrance.org/pl);
- dostęp do nowoczesnej pracowni Akademickiego Centrum Sukcesu (AkCeS) dedykowanej studentom Karier Europejskich (...) (http://www.akces.us.edu.pl/);
- praca z native speaker'ami, zajęcia w języku angielskim i francuskim z profesorami z zagranicznych uczelni;
- możliwość poszerzenia swojej wiedzy w prestiżowym programie Akademii Dyplomacji UŚ (www.akademiadyplomacji.us.edu.pl)
 
AKTUALNOŚCI

LISTOPAD 2015

Dzień Campus France - Wydział Nauk Społecznych UŚ w Katowicach

W Katowicach Dzień Campus France odbywał się 3 listopada 2015 r. od godz. 10.00 do 13.00 na Wydziale Nauk Społecznych. W programie przewidziano: indywidualne porady przedstawicieli Agencji Campus France i reprezentantów wybranych kierunków studiów oraz prezentacje pozwalające na lepsze przygotowanie wyjazdu i przebiegu studiów.

Spotkanie swoją obecnością uświetnił attaché ds. nauki, technologii i współpracy uniwersyteckiej Ambasady Francji w Polsce dr inż. Sébastien Reymond, którego o godz. 9.30 w rektoracie uczelni podjął JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

W obchodach Dnia Campus France na Uniwersytecie Śląskim udział wzięli również prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny, dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz, konsul honorowa Francji w Katowicach Anna Krasuska-Terrillon, dyrektor Alliance Française w Katowicach Karl Zangerle, zastępca dyrektora Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki prof. dr hab. Halina Widła, zastępca dyrektora Instytutu Socjologii dr hab. Robert Pyka oraz dr Renata Jankowska z Instytutu Socjologii UŚ.

Studenci Uniwersytetu Śląskiego, uczestnicy Dnia Campus France mieli okazję do osobistego kontaktu z przedstawicielami francuskich firm działających w regionie. Na zakończenie przeprowadzony został konkurs z atrakcyjnymi nagrodami.

Stypendia rządu francuskiego (BGF) dla polskich studentów na rok akademicki 2016/2017

Miło nam poinformować, że rozpoczęło się przyjmowanie kandydatur w ramach programu stypendiów rządu francuskiego (BGF) dla polskich studentów na rok akademicki 2016/2017. Program ten umożliwia wymianę uniwersytecką i naukową między Francją i Polską. Programy stypendialne umożliwiają polskim studentom sfinansowanie studiów we Francji na poziomie Master 2  (BGF Master 2gi rok) lub Podwójnego doktoratu (BGF Doctorat en cotutelle) realizowanego między Francją i Polską. Ambasada przyznaje również inne programy stypendialne pozwalające na sfinansowanie studiów na kierunkach artystycznych, zarządzania i administracji. Wnioski o przyznanie stypendium Master 2 oraz Podwójnego doktoratu można składać do 4 marca 2016 roku. Szczegółowe informacje dotyczące tych programów można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Francuskiego w Polsce, rubryka „Stypendia”: http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/stypendiabgf/ Do pobrania: Broszura informacyjna, Plakat informacyjny

La culture française : qu'est-ce que cela veut dire ?

W dniu 3 listopada 2015 roku na Wydziale Nauk Społecznych UŚ w Katowicach odbyło się seminarium inaugurujące działalność Akademickiego Centrum Sukcesu. Celem seminarium było przedstawienie podstawowych dla kultury francuskiej komponentów socjologiczno-historycznych. Za punkt wyjścia przyjęto podejście dynamiczne, w ramach którego kultura stanowi efekt różnorodności praktyk społecznych, a nie zamknięty zbiór obiektów, wokół których możliwe jest wyznaczenie granicy jednoznacznie obdzielającej kulturę francuską od reszty świata. Seminarium poprowadził dr Sebastien Bauvet.
Październik 2015

UROCZYSTE OTWARCIE AKADEMICKIEGO CENTRUM SUKCESU 

We wtorek 6 października 2015 r. na Wydziale Nauk Społecznych UŚ odbyło się uroczyste otwarcie Akademickiego Centrum Sukcesu (AkCeS). Centrum, które podlega Instytutowi Socjologii UŚ, powstało z inicjatywy francuskiej Agencji Uniwersyteckiej ds. Frankofonii (AUF) i stanowi część europejskiej sieci Centre de réussite universitaire (CRU) liczącej 26 placówek znajdujących się w Europie Środkowej i Wschodniej. Powstanie polskiego oddziału w Katowicach jest efektem umowy podpisanej w 2014 roku przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia i dyrektora Biura Regionalnego Agencji Uniwersyteckiej ds. Frankofonii (BECO) Fabiena Floriego. Akademickie Centrum Sukcesu (AkCeS) na Uniwersytecie Śląskim jest jak dotąd jedyną polską placówką należącą do sieci CRU w Polsce.

W uroczystym otwarciu oddziału udział wzięli między innymi: prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, przedstawiciele Ambasady Francuskiej oraz dyrektor regionalny Agencji Uniwersyteckiej ds. Frankofonii Fabien Flori.

Akademickie Centrum Sukcesu powstało z myślą o osobach, które chcą poszerzać swoją wiedzę i podnieść kwalifikacje, a swoją przyszłość zawodową wiążą z karierą akademicką, karierą w administracji na szczeblu europejskim oraz w biznesie. Centrum, działające w ramach Wydziału Nauk Społecznych, dysponuje nowoczesną przestrzenią dydaktyczną wyposażoną w nowoczesny sprzęt informatyczny oraz telekomunikacyjny.

Studentom, uczniom, słuchaczom oraz nauczycielom i wykładowcom Centrum oferuje między innymi możliwość:
  • swobodnego i bezpłatnego korzystania z różnorodnych zasobów w języku francuskim i nie tylko (książki, podręczniki, czasopisma naukowe, elektroniczne bazy danych, materiały wizualne),
  • udziału w seminariach, debatach i spotkaniach dyskusyjnych, a także wyboru studiów II stopnia na specjalności kariery europejskie w administracji i biznesie,
  • korzystania z przestrzeni wymiany i udostępniania zasobów z partnerami w obrębie regionalnej sieci CRU
  • oraz użytkowania urządzeń informatycznych i multimedialnych umożliwiających prowadzenie zajęć z wykorzystaniem wizualizacji, pracy w sieci, wideokonferencji czy też w formie laboratorium językowego.
Kwiecień 2015

KARIERY EUROPEJSKIE W ADMINISTRACJI I BIZNESIE – NOWA SPECJALNOŚĆ NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom absolwentów studiów pierwszego stopnia, w roku akademickim 2015/2016 oferta studiów prowadzonych w Instytucie Socjologii zostanie wzbogacona o nową, atrakcyjną specjalność Kariery europejskie w administracji i biznesie, prowadzoną w trybie stacjonarnym na studiach drugiego stopnia.
Film reklamujący nową specjalność w Instytucie Socjologii UŚ w Katowicach


Studia na tej specjalności przygotowują absolwentów do pracy w administracji rządowej, instytucjach i organizacjach krajowych oraz międzynarodowych, szczególnie w instytucjach europejskich, a także w przedsiębiorstwach działających na rynku krajowym i międzynarodowym. Program studiów jest zorientowany na przekazanie studentom interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk społecznych, jak również pogłębionej wiedzy na temat integracji europejskiej, funkcjonowania instytucji europejskich, kulturowych i cywilizacyjnych aspektów funkcjonowania społeczeństw europejskich. Dodatkowym atutem studiów na tej specjalności jest wzbogacenie programu studiów o moduły prowadzone w języku obcym (angielskim i/lub francuskim), dzięki czemu studenci zyskają możliwość doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem obcym w stopniu pozwalającym na swobodne komunikowanie się i rozumienie tekstów naukowych, a także prawidłowe stosowanie  terminologii specjalistycznej.  


WIZYTA JE AMBASADORA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ PIERRE'A BUHLERA W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

W poniedziałek 20 kwietnia 2015 roku gościem Uniwersytetu Śląskiego był JE Ambasador Francji w Polsce Pierre Buhler. Gościa podjął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Następnie na Wydziale Nauk Społecznych Ambasador wygłosił wykład pt. "Polska pierwszoplanowym partnerem Francji".

   

Marzec 2015

PODPISANIE UMOWY I KONFERENCJA „OD EDUKACJI SZKOLNEJ DO ZATRUDNIENIA. KSZTAŁCENIE W JĘZYKU FRANCUSKIM”

We wtorek 31 marca 2015 r. od godz. od 10.00 do 15.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbywać będzie się konferencja pt. „Od edukacji szkolnej do zatrudnienia. Kształcenie w języku francuskim”. Tematyka spotkania dotyczyć będzie ułatwienia młodym osobom posługującym się językiem francuskim dostępu do zatrudnienia w firmach i urzędach, współpracy Instytutu Francuskiego w Polsce z polskimi władzami oświatowymi oraz perspektyw zwiększenia atrakcyjności nauczania w języku francuskim, od edukacji szkolnej aż do zatrudnienia.

 

W programie spotkania przewidziano uroczyste podpisanie umowy w sprawie powołania francuskojęzycznego lektora przedmiotów niejęzykowych. Dokument sygnować będą: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, radca ds. współpracy kulturalnej przy Ambasadzie Francji w Polsce, dyrektor Instytutu Francuskiego w Polsce Stanislas Pierret oraz dyrektor regionalny na Europę Środkową i Wschodnią Agencji Uniwersyteckiej ds. Frankofonii Fabien Flori. Uroczyście podpisane zostaną również listy intencyjne w sprawie prowadzenia zajęć lekcyjnych w liceach z udziałem francuskojęzycznego wykładowcy przedmiotów niejęzykowych. Listy intencyjne podpiszą JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, radca ds. współpracy kulturalnej przy Ambasadzie Francji w Polsce, dyrektor Instytutu Francuskiego w Polsce Stanislas Pierret, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie Renata Dyrda oraz dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach Witold Terlecki.

 

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali między innymi: attaché ds. współpracy pomiędzy samorządami Sébastien Durrmeyer (Ambasada Francji w Polsce), attaché ds. współpracy językowej François Richerme (Instytut Francuski w Polsce), dyrektor regionalny na Europę Środkową i Wschodnią Agencji Uniwersyteckiej ds. Frankofonii Fabien Flori, dyrektor Alliance Française w Katowicach Karl Zangerlé, Maryline Bertheau-Sobczyk (Valians International Sp  z.o.o), dr Renata Jankowska (Instytut Socjologii UŚ) a także przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, szkół ponadgimnazjalnych oraz francuskich i polskich firm. Wystąpienia będą tłumaczone symultanicznie. Konferencja organizowana jest przez Instytut Francuski w Polsce. Partnerami są Ambasada Francji w Polsce oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Program konferencji PL / FR

SPOTKANIE W SPRAWIE W SPRAWIE POWOŁANIA FRANCUSKOJĘZYCZNEGO LEKTORA PRZEDMIOTÓW NIEJĘZYKOWYCH

W Instytucie Socjologii UŚ w Katowicach odbyło się spotkanie w sprawie powołania francuskojęzycznego lektora przedmiotów niejęzykowych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawicile AUF (Agence universitaire de la Francophonie), Instytutu Francuskiego, Ambasady Francuskiej, Instytutu Socjologii oraz szkół średnich województwa śląskiego, które wezną udział w projekcie. 

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego